شماره حساب مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
7002005349633
بانک شهر

شماره کارت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
5047061021278045
بانک شهر

    
حضور همیاران مهربان ترافیک در رزمایش انتظامی ترافیکی نوروز 98

حضور همیاران مهربان ترافیک در رزمایش انتظامی ترافیکی نوروز ۹۸

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
  
هشتادمین جلسه هیئت مدیره مجمع

هشتادمین جلسه هیئت مدیره مجمع

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
  
 جلسه هماهنگی سرگروه و معاونین همیاران مهربان ترافیک روز پنجشنبه با حضور ...

جلسه هماهنگی سرگروه و معاونین همیاران مهربان ترافیک روز پنجشنبه با حض ...

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
  
جلسه هماهنگی سرگروه و معاونین همیاران مهربان ترافیک

جلسه هماهنگی سرگروه و معاونین همیاران مهربان ترافیک

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
  
درحوزه تصمیم گیری و عمل، نگاهمان همراهی افراد جامعه است.

درحوزه تصمیم گیری و عمل، نگاهمان همراهی افراد جامعه است.

دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
  
رئیس هیئت امنا به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود و ترغیب مردم به انجام امور خیر را امر به معروفی دانست که فطرت انسان ها با آن آشناست.

رئیس هیئت امنا به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود و ترغیب ...

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

   کل : ۱۵  نمایش ۱ الی ۶   ۱ ۲ ۳

بازدید امروز ۱۴
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۶ نفر
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۵ نفر
تعداد کاربران مهمان ۱۴ نفر
OnlineUsers ۰ نفر
----------------------------------------------
کل بازدیدکنندگان ۱۹۵۱ نفر
بازدید امروز نسبت به دیروز -۶۸%
بارگذاری و بروزرسانی محتوا: مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز