شماره حساب مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
7002005349633
بانک شهر

شماره کارت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
5047061021278045
بانک شهر

    
درحوزه تصمیم گیری و عمل، نگاهمان همراهی افراد جامعه است.

درحوزه تصمیم گیری و عمل، نگاهمان همراهی افراد جامعه است.

دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
  
رئیس هیئت امنا به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود و ترغیب مردم به انجام امور خیر را امر به معروفی دانست که فطرت انسان ها با آن آشناست.

رئیس هیئت امنا به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود و ترغیب ...

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
  
شیراز الگویی برای تمام ایران

شیراز الگویی برای تمام ایران

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
  
 طرح پیوند با کتاب برای اولین بار در شیراز و با همت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز به اجرا درامد

طرح پیوند با کتاب برای اولین بار در شیراز و با همت مجمع خیرین شهرساز ...

پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷
  
بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهرشیراز از سرای فرهنگ مهربانی 4

بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهرشیراز از سرای فرهنگ مهربان ...

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
  
مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز در سروستان تشکیل می‌شود

مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز در سروستان تشکیل می‌شود

پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  
فرهنگ مهربانی تقویت شود .

فرهنگ مهربانی تقویت شود .

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

   کل : ۱۱  نمایش ۱ الی ۷   ۱ ۲

بازدید امروز ۱۴
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۷ نفر
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۴ نفر
تعداد کاربران مهمان ۲۰ نفر
OnlineUsers ۰ نفر
----------------------------------------------
کل بازدیدکنندگان ۷۶۵ نفر
بازدید امروز نسبت به دیروز -۴۲%
بارگذاری و بروزرسانی محتوا: مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز