شماره حساب مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
7002005349633
بانک شهر

شماره کارت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
5047061021278045
بانک شهر

    
هشتادو ششمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز

هشتادو ششمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
  
وقتی من و تو ما می شویم

وقتی من و تو ما می شویم

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
  
همیاران مهربان ترافیک شیراز الگوی ملی شدند

همیاران مهربان ترافیک شیراز الگوی ملی شدند

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
  
خیران شهرساز در ساخت خوابگاه‌های دانشجویی دانشکده باهنر مشارکت می‌کنند

خیران شهرساز در ساخت خوابگاه‌های دانشجویی دانشکده باهنر مشارکت می‌کنند

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
  
استاندار فارس: دستگاه‌های دولتی از ظرفیت خیرین استفاده کنند

استاندار فارس: دستگاه‌های دولتی از ظرفیت خیرین استفاده کنند

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
  
رفع محرومیت از جمله اهداف مشترک بسیج سازندگی و مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز

رفع محرومیت از جمله اهداف مشترک بسیج سازندگی و مجمع خیرین شهرساز و فره ...

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

   کل : ۲۷  نمایش ۱ الی ۶   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

بازدید امروز ۲۵
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۳۶ نفر
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۵ نفر
تعداد کاربران مهمان ۳۴ نفر
OnlineUsers ۰ نفر
----------------------------------------------
کل بازدیدکنندگان ۳۲۵۳ نفر
بازدید امروز نسبت به دیروز -۵۸%
بارگذاری و بروزرسانی محتوا: مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز