صفحه اصلی > گالری تصاویر رویدادها

مراسم تجلیل از خیرین در تالار احسان مرداد ماه 95

بازدید رئیس شورای اسلامی جناب آقای حقدل

بازدید ریاست محترم بازرسی شهرداری

گذری بر بازدید آیت ا... سید علی اصغر دستغیب

بازدید آقای مهدی فقیه از سرای فرهنگ مهربانی

گذری بر افتتاحیه سرای مهربانی

دومین جلسه هیات امنا

جلسه مجمع خیرین

انتخاب بازرس آذرماه96

افتتاح سرای یار مهربان پایانه شهید دستغیب

افتتاح سرای فرهنگ مهربانی4

افتتاح سرای فرهنگ مهربانی 3