صفحه اصلی > گالری تصاویر رویدادها > افتتاح سرای یار مهربان پایانه شهید دستغیب

افتتاح سرای یار مهربان پایانه شهید دستغیب_0

افتتاح سرای یار مهربان پایانه شهید دستغیب_1

افتتاح سرای یار مهربان پایانه شهید دستغیب_2