صفحه اصلی > گالری تصاویر رویدادها > مراسم تجلیل از خیرین در تالار احسان مرداد ماه 95

مراسم تجلیل از خیرین در تالار احسان مرداد ماه 95_0

مراسم تجلیل از خیرین در تالار احسان مرداد ماه 95_1

مراسم تجلیل از خیرین در تالار احسان مرداد ماه 95_2

مراسم تجلیل از خیرین در تالار احسان مرداد ماه 95_3

مراسم تجلیل از خیرین در تالار احسان مرداد ماه 95_4