شماره حساب مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
7002005349633
بانک شهر

شماره کارت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
5047061021278045
بانک شهر

    
آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و پایانه اتوبوسرانی شهید دستغیب (شاهچراغ) در خردادماه 98

آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و ...

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
  
بازدید دکتر علی نقی مصلح شیرازی عضو محترم هیئت مدیره مجمع از سرای یار مهربان

بازدید دکتر علی نقی مصلح شیرازی عضو محترم هیئت مدیره مجمع از سرای یار ...

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
  
آمار عملکرد سراهای یار مهربان

آمار عملکرد سراهای یار مهربان

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
  
بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس جناب آقای صابر سهرابی از سرای یار مهربان واقع در پایانه شهید دستغیب (شاهچراغ)

بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس جناب آقای صابر سهرابی از سرای ...

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
  
آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و پایانه اتوبوسرانی شهید دستغیب (شاهچراغ) درآذر ماه 97

آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و ...

چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷
  
آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و پایانه اتوبوسرانی شهید دستغیب (شاهچراغ) در آبان ماه 97

آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و ...

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
  
آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و پایانه اتوبوسرانی شهید دستغیب (شاهچراغ) درمردادماه 97

آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و ...

پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷


بازدید امروز ۳۴
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۳۶ نفر
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۵ نفر
تعداد کاربران مهمان ۳۵ نفر
OnlineUsers ۰ نفر
----------------------------------------------
کل بازدیدکنندگان ۳۲۶۲ نفر
بازدید امروز نسبت به دیروز -۵۸%

سرای یار مهربان