شماره حساب مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
7002005349633
بانک شهر

شماره کارت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
5047061021278045
بانک شهر

    
آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و پایانه اتوبوسرانی شهید دستغیب (شاهچراغ) دی ماه 98

آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و ...

پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
  
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز گفت : مردم امانتدار خوبی هستند

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز گفت : مردم امانتدار خوبی ...

چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸
  
آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و پایانه اتوبوسرانی شهید دستغیب (شاهچراغ) آذرماه 98

آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و ...

دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸
  
عملکرد سرای یار مهربان در آذرماه 98

عملکرد سرای یار مهربان در آذرماه ۹۸

دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
  
عملکرد سرای یار مهربان در آبان ماه 98

عملکرد سرای یار مهربان در آبان ماه ۹۸

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
  
سرای یار مهربان

سرای یار مهربان

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸
  
آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و پایانه اتوبوسرانی شهید دستغیب (شاهچراغ) شهریورماه 98

آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و ...

پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
  
  آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و پایانه اتوبوسرانی شهید دستغیب (شاهچراغ) مردادماه 98

آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی ...

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
  
یکی از ابتکارات مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز احداث سرای یار مهربان میباشد

یکی از ابتکارات مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز احداث سرای یار مهر ...

سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
  
آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و پایانه اتوبوسرانی شهید دستغیب (شاهچراغ) در خردادماه 98

آمار عملکرد سراهای یار مهربان واقع در پایانه اتوبوسرانی میدان نمازی و ...

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

   کل : ۱۶  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲

بازدید امروز ۵۱
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۳۶ نفر
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۳ نفر
تعداد کاربران مهمان ۱۹ نفر
OnlineUsers ۰ نفر
----------------------------------------------
کل بازدیدکنندگان ۱۷۵۴۶ نفر
بازدید امروز نسبت به دیروز -۶۳%

سرای یار مهربان