شماره حساب مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
7002005349633
بانک شهر

شماره کارت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
5047061021278045
بانک شهر

    
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز از خانه های بافت قدیم بازدید کرد

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز از خانه های بافت قدیم باز ...

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
  
 گزارش عملکرد سراهای فرهنگ مهربانی در دی ماه 98

گزارش عملکرد سراهای فرهنگ مهربانی در دی ماه ۹۸

یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
  
سیل کمک های مردمی با همت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز به سیل زدگان رسید

سیل کمک های مردمی با همت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز به سیل زد ...

سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
  
خدمت به مردم نیازمند مکمل عبادت است

خدمت به مردم نیازمند مکمل عبادت است

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
  
از ظرفیت دانشجویان به عنوان همیار مهربان استفاده می شود

از ظرفیت دانشجویان به عنوان همیار مهربان استفاده می شود

سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸
  
گزارش عملکرد سراهای فرهنگ مهربانی در آذرماه 98

گزارش عملکرد سراهای فرهنگ مهربانی در آذرماه ۹۸

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
  
هر مسجد می تواند یک سرای فرهنگ مهربانی باشد

هر مسجد می تواند یک سرای فرهنگ مهربانی باشد

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
  
مهربانی را سوزاندند

مهربانی را سوزاندند

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
  
گزارش عملکرد سراهای فرهنگ مهربانی در آبان ماه 98

گزارش عملکرد سراهای فرهنگ مهربانی در آبان ماه ۹۸

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
  
گزارش عملکرد سراهای فرهنگ مهربانی در مهرماه 98

گزارش عملکرد سراهای فرهنگ مهربانی در مهرماه ۹۸

پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸

   کل : ۳۳  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴

بازدید امروز ۴۵
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۳۶ نفر
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۳ نفر
تعداد کاربران مهمان ۱۳ نفر
OnlineUsers ۰ نفر
----------------------------------------------
کل بازدیدکنندگان ۱۷۵۴۰ نفر
بازدید امروز نسبت به دیروز -۶۳%

سرای فرهنگ مهربانی