اعضا هیات مدیره


 
سمت نام و نام خانوادگی
رئیس هیئت امنا آیت الله سید علی اصغر دستغیب
رئیس هیئت مدیره علیرضا پاک فطرت
مدیرعامل سید عبدالرضا دستغیب
نایب رئیس علی نویدگویی
خزانه دار علی نقی مصلح شیرازی
عضو اصلی غلامرضا شهریاری
عضو اصلی مهدی خانی
عضو اصلی کاظم محمدی
عضو اصلی محمد حق نگر
عضو اصلی احمدرضا جوکار
عضو اصلی حسام قلعه دار
بازرس اصلی محمد حسن اسدی
بازرس علی البدل محمد حسین گلریز خاتمی
عضو علی البدل محمد فرخ زاده
 
 
 

منبع : مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز
تعداد بازدیدها : ۱۹۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

  
شماره حساب مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
7002005349633
بانک شهر

شماره کارت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز
5047061021278045
بانک شهر